Club Grand Place, van de Grote Markt tot Waals-Brabant

PERSBERICHT

De Club Grand Place mobiliseert onze beleidsvoerders om het imago van Brussel te optimaliseren…

In 2018 hielden François Didisheim en Paul Grosjean de Club Grand Place boven de doopvont. Dit collectief neemt zich voor om het blazoen van Brussel op te poetsen. Het doet dit door stil te staan bij alle sectoren waarin onze hoofdstad uitblinkt. De betrokken beleidsvoerders krijgen het verzoek om zich als ambassadeur van het project te profileren en daar de gepaste boodschapper van te zijn.

Hoewel zij over ontelbare troeven beschikt, blijft onze hoofdstad al te vaak het slachtoffer van ‘Brussels Bashing’. Vandaar dat François Didisheim en Paul Grosjeanin 2018 het initiatief namen om, met de steun van andere Brusselse personaliteiten, de Club Grand Placeop te richten. Geen zakelijke kring en ook geen geografische locatie, maar een signatuur en een handelsmerk dat de inwoners van Brussel motieven aanreikt om trots te zijn op hun stad en op die manier deelachtig te worden aan haar uitstraling. Om die boodschappen uit te dragen, doet de Club Grand Place een beroep op ambassadeurs uit de beleidskringen waarin Brussel excelleert. Christian Raftopoulos (UCL/Saint Luc) en Brigitte Chanoine (Ichec) voor de academische sector, Peter de Caluwe (De Munt) en Beatrix Bourdon (Brafa) voor de cultuursector,Philippe Gillion (Macan Development) en Claire Petit (Iris Group) voor de economische sector waren bij de eersten om hun handtekening te plaatsen.

Vandaag de dag laat de Club Grand Placegeregeld van zich horen. Die gebeurt bij monde van zijn woordvoeder Paul Grosjeanen de wekelijkse digitale newsletter MétroPaul die bij meer dan duizend opinieleiders in Brussel in de mailbox valt. In samenwerking met het magazine Lobbypubliceert en organiseert de Club Grand Place forums waar de belangrijkste Brusselse beleidsvoerders zich kunnen uitspreken over hun favoriete onderwerpen. Hierbij kunnen alle thema’s aan bod komen die gelinkt zijn aan de Brusselse metropool: patrimonium, cultuur, architectuur, urbanisme, vastgoed, economie, financiën, research, gezondheid, natuur… Het hoofddoel? De promotie van alle domeinen waarin Brussel excelleert. Omdat Brussel méér is dan Brussel…

Meer info: Paul Grosjean (paul@metropaul.brussels/0477-33.63.22.)

 

SAMENVATTING VAN DE VERSCHILLENDE INTERVENTIES IN HET FORUM VAN DE CLUB GRAND PLACE

 

  1. Paul Grosjean: woordvoerder van de Club Grand Place

‘Alle Brusselaars moeten hun stadscentrum herontdekken’
‘Het is van fundamenteel belang dat het Brusselse stadscentrum door iedereen nieuw leven wordt ingeblazen: bewoners, personeel, verbruikers, handelaars, pendelaars, toeristen. Ik zou zelfs meer zeggen: alle Brusselaars moeten hun stadscentrum herontdekken. En met alle Brusselaars bedoel ik niet alleen deze uit 1000 Brussel. Ook zij dus uit Anderlecht, Molenbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, enz. Brussel is een stedelijke gemeenschap die reikt van Leuven tot Louvain-la-Neuve en de Grote Markt is het hart van deze gemeenschap.’

 

  1. Philippe Close: Burgemeester van Brussel

‘Het einde van de werken in 2020 zal de terugkeer naar het Centrum stimuleren’
‘Brussel doet er alles aan om zijn Europese toekomst en de lokale levenskwaliteit met elkaar te verzoenen. Om die uitdaging waar te maken, beschikt de hoofdstad gelukkig over heel wat troeven. Om te beginnen is er de demografische make-over. Verder is onze regio de op vier na rijkste van Europa, met een BBP van tweemaal het Europese gemiddelde. Dat trekt investeringsprojecten aan. De Stad Brussel heeft veel belangstelling voor de vastgoedprojecten, want hun fiscale inkomsten helpen om andere beleidsplannen te financieren, zoals onderwijs. Hoewel ik met tevredenheid vaststel dat bedrijven de neiging hebben om te blijven, erken ik ook dat sommige het moeilijk hebben om de eerste stap te zetten. Vandaar dat wij elk bedrijf helpen dat zich in Brussel vestigt. Tegelijk denken we dat het vanaf 2020, zodra de grote werken klaar zullen zijn, makkelijker wordt om bedrijven aan te trekken.’

 

  1. Ans Persoons: Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte

‘Diversiteit van Brussels stadscentrum dient gevrijwaard’
‘Door centrale lanen tot verkeersvrije zones om te vormen, werden grote ontmoetingsruimtes gecreëerd, met een veelvoud aan functies voor een veelvoud aan gebruikers. Laten we deze nieuwe ruimtes de tijd geven om zich te ontwikkelen en aan de bevolking de tijd om er zich thuis te voelen. Het is aan de Stad om de ene herbestemming niet belangrijker te maken dan de andere. Zo volgen we bijvoorbeeld met veel aandacht het groeiend fenomeen van bepaalde toeristische verblijven, zoals Airbnb. Mede daarom hebben we, samen met 9 andere metropolen, bij de Europese instellingen onze bezorgdheid geuit dat deze activiteit nog verder doorgroeit. Dit zou nefast kunnen zijn voor onze woningmarkt, die het al moeilijk heeft, en het zou het evenwicht binnen deze steden kunnen verstoren.’

 

  1. Serge Fautré: CEO AG Real Estate

‘Laten we investeren in het Brusselse stadscentrum’
‘Als stedelijke ontwikkelaars investeerden we een miljard euro in de Vijfhoek. Wij nodigen de vastgoedsector uit om ons in die richting te volgen. En wij vragen de autoriteiten om efficiënt en gecoördineerd actief te zijn in de zaken die daar op aansluiten: mobiliteit, veiligheid, netheid… Specifiek naar woningen toe is het zeer belangrijk om de prijzen betaalbaar te houden. Daarom moeten we er voor zorgen dat het aanbod voldoende groot is, wat inhoudt dat de vergunningen binnen redelijke termijnen dienen afgeleverd en misbruiken worden beperkt. Samengevat: wij willen niet raken aan de sfeer van de dialoog tussen de publieke en de privésector en wij zijn er ons van bewust dat dit de conditio sine qua non is om de beweging van de terugkeer naar het centrum te stimuleren. Het is belangrijk voor Brussel dat alle actoren hun violen gelijk stemmen.’

 

  1. Jean-Philip Vroninks: CEO JLL Belux

‘Sleutels vastleggen van een vernieuwd Brussels stadscentrum’
‘Het stadscentrum ondergaat momenteel een grondige transformatie. Dat wordt geïllustreerd door de voetgangerszones, waar de werken langzaam op hun einde lopen, alsook door de ontwikkeling van nieuwe projecten met kantoren, winkelruimtes en woningen. Deze vernieuwing is er op gericht om het stadscentrum terug te geven aan zijn dagelijkse gebruikers, hetzij bewoners, kantoorpersoneel, handelaars en consumenten. Dit is enkel mogelijk met een goede synergie tussen de inwoners, investeerders, promotoren en publieke overheden. Vandaar ons idee om een think tank op te richten met alle stedelijke actoren om de ontwikkeling van het Brusselse stadscentrum te ondersteunen. Opdat dit herstelplan zou slagen, onderscheiden wij vanuit onze expertise bij JLL vijf sleutels: Connectiviteit, Omgeving, Verantwoordelijkhied, Diversiteit en tenslotte ook Cultuur & Erfgoed.’

 

  1. Delphine Houba: Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen

‘Cultuur democratiseren en delocaliseren!’
‘Mijn drie bevoegdheden sluiten perfect op elkaar aan en maken het mij mogelijk om ze in een totaalbeeld te vatten. Cultuur voor iedereen toegankelijk maken, staat centraal in mijn ambitie voor Brussel. Als Brusselaars niet de kans krijgen om culturele plekken te bezoeken, moet de cultuur buiten zijn muren treden en naar hen toekomen. Trouwens: de organisatie van evenementen in de publieke ruimte draagt evenzeer bij tot de aantrekkingskracht van de Stad als tot zijn socio-economische ontwikkeling en zijn sociale cohesie. De uitstraling van Brussel is een direct gevolg van zijn grote culturele rijkdom. In onze stad worden elk jaar liefst 900 evenementen georganiseerd. De inzet is dus om het juiste evenwicht te vinden tussen de bewoonbaarheid van de wijken en de aantrekkingskracht van onze stad. Een confrontatie tussen Brussel en de toeristen is dan ook uit den boze. Vandaar dat ik praat met de bewoners en de handelaars. Idem dito voor de privé-organisatoren. Mijn aanpak is er een van het luisterend oor en samen opbouwen.’

 

  1. Olivier Mees: Directeur van Brussels Major Events

‘Brussel: perfect voor talloze evenementen in de publieke ruimte’
‘Zoals Mevrouw de Schepen dit aanstipt, draagt de organisatie van evenementen in de publieke ruimte niet enkel bij tot de aantrekkingskracht van een stad als Brussel, maar ook tot zijn socio-economische ontwikkeling en zijn sociale cohesie. Het Brussel van vandaag is méér dan een globale, kosmopolitische stad met zakencentra en Europese instellingen: het is een stad geworden die beweegt en aantrekt; een stad waarvan het cultuuraanbod nooit groter was dan nu. De evenementensector is zonder twijfel een belangrijke economische en sociale vector die deze aantrekkingskracht verder stimuleert. Tegelijk kampt de hoofdstad van Europa ook met vele knelpunten en specifieke problemen: almaar meer protestdemonstraties en Europese toppen, naast de vele werven op de drukst bereden verkeersaders. Gelukkig is de Stad Brussel voldoende gewapend om deze evenementiële uitdagingen in goede banen te leiden.’

 

  1. Paul Le Grand: Voorzitter van Ommegang Brussels Event

‘De Ommegang draagt het beeld uit van Brussel in het buitenland’
‘De uitstraling van Brussel is heel belangrijk. Vandaag heeft de Ommegang tot doel om de Belgen en de Brusselaars te verenigen rond hun geschiedenis en hun land, en om de uitstraling van hun stad in het buitenland te bevorderen. Dit spektakel symboliseert de Belgische en Brusselse identiteit even hard als chocolade, bier en frieten. Dit beeld wordt uitgedragen tot in de USA, Japan en China. Zo was de Ommegang al vier keer aanwezig op Wereldtentoonstellingen, zoals laatst nog in 2015 in Milaan.’

 

  1. Henry de Giey: oprichter van La Belgique Gourmande

‘Toerisme boomt volop in hartje Brussel’
‘Natuurlijk heb ik geleden onder de aanslagen van 2 maart 2016. Dat is ook logisch, want ik hang voor 95% af van het toerisme. Maar die crisis was ook een buitenkans. Zij dwong me om mezelf heruit te vinden. Dat wierp zijn vruchten af, want ik heb nu een 100-tal mensen in dienst. Algemeen bekeken zit het toerisme sinds de aanslagen weer volop in de lift. Dat ligt voor een stuk ook aan de evenementenpolitiek van de Stad. Uit ons onderzoek blijkt trouwens dat de voetgangerswerf geen enkele negatieve invloed heeft op La Belgique Gourmande. Ik ben er zeker van dat dit groot project nuttig zal blijken voor de hoofdstad. De toekomst ligt in meer voetgangerszones in de stadscentra. Het is belangrijk dat de Brusselaars weer voeling krijgen met het historische centrum en zij hun patrimonium herontdekken. Wat mij betreft: om mijn verkoopradius uit te breiden, ben ik van plan om enkele oude woningen in het Ilot Sacré op te knappen. Daar kijk ik enorm naar uit.’

 

De laatste editie van het magazine Grand Place

 

Contacts