Bijgewerkt op 20 december 2023

Hedon Family Office, harmonie en activa op lange termijn

Door Shana Devleschoudere
Deel op Delen op Linkedin

Rekening houden met de wensen en belangen van alle leden van een familie, conflicten beheren of anticiperen, de harmonie tussen broers en zussen versterken en een echte communicatie tussen de generaties tot stand brengen, zijn slechts enkele van de doelstellingen die worden nagestreefd door Hedon Family Office. De oprichter, Thomas de Wouters d'Opplinter, zal zich vervolgens toeleggen op het structureren van de roerende en artistieke goederen die deel uitmaken van het familievermogen. Naast juridische, burgerlijke, economische en fiscale overwegingen, zijn waarden van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk project. Het is juist het principe van familiebestuur dat rationele logica brengt in een vaak emotioneel klimaat. Deze deskundige organisatie zal helpen om het familievermogen te structureren en het voortbestaan ervan op lange termijn te verzekeren.

Het familiaal bestuur moet worden beheerd en gestructureerd op lange termijn en aangepast zijn aan alle levensfasen: overlijden, geboorte, echtscheiding, gemengde gezinnen, enz. Vandaag, gezien de constante wijzigingen in de regionale, federale en internationale wetgeving, is een vooruitziende blik onontbeerlijk om de vele manieren waarop het familiaal vermogen kan worden gestructureerd en overgedragen, te kunnen toepassen. Sinds de oprichting van Hedon benadrukt Thomas de Wouters het belang van de voorbereiding van de overdracht van het familievermogen vanaf de leeftijd van 50 jaar, dankzij de vele instrumenten die de pater en/of mater familias volledig beschermen. Hun vermogen wordt geheel of gedeeltelijk verdeeld tussen kinderen of kleinkinderen, maar hun financiële zekerheid blijft behouden. Het familiaal bestuur omvat een pragmatische organisatie, een doeltreffende vermogensplanning en een gepersonaliseerde begeleiding, waardoor Hedon Family Office realistische langetermijnoplossingen kan uitwerken die aangepast zijn aan de specifieke behoeften van elke familie-eenheid.