Bijgewerkt op 23 maart 2023

Een agent van verandering en innovatie ten dienste van het algemeen belang!

Door Shana Devleschoudere
Deel op Delen op Linkedin
Onder leiding van Luc Tayart de Borms heeft de Koning Boudewijnstichting haar gezicht veranderd en is zij een Europese filantropische reus geworden met anderhalf miljard euro eigen vermogen, tegenover 80 miljoen bij zijn aantreden.

Onder leiding van Luc Tayart de Borms heeft de Koning Boudewijnstichting haar gezicht veranderd en is zij een Europese filantropische reus geworden met anderhalf miljard euro eigen vermogen, tegenover 80 miljoen bij zijn aantreden.

Deze week wilden we een man eren die vorig jaar beroepsmatig afscheid nam. En wat een buiging was het!
Het is niet meer dan normaal dat deze man tijdens de laatste LOBBY AWARDS-uitreiking een prijs voor "Hulde in Leiderschap" heeft gekregen. De winnaar is Luc Tayart. U kent deze naam waarschijnlijk wel. En met reden... Hij heeft 27 jaar bij de Koning Boudewijnstichting (KBF) gewerkt! Focus op een buitengewone persoonlijkheid.
Onder leiding van Luc Tayart de Borms (zijn volledige naam) heeft de Stichting haar gezicht veranderd en is zij een Europese filantropische reus geworden met anderhalf miljard euro aan eigen vermogen, tegenover 80 miljoen toen hij aantrad. Dat zegt genoeg!
Meer dan een kwart eeuw aan het hoofd staan van een vooraanstaande instelling laat onvermijdelijk zijn sporen na. En zoals degenen die deze gebeurtenis hebben meegemaakt weten, ontstaat er na afloop vaak een gevoel van verlies. Met filosofie voelde onze gesprekspartner van de week echter vooral een zekere opluchting: "Ik mis de operationele kant van de zaak en HR zeker niet", verklaart hij aan het begin, alvorens te counteren: "Aan de andere kant, de actiethema's van de Stichting en de reflectie die daarmee gepaard gaat, dat is goed". U ziet, Tayart is een man van engagement... en zal dat zeker blijven in zijn nieuwe leven!
Alvorens verder te gaan, is het misschien nuttig hier in herinnering te brengen wat de Koning Boudewijnstichting is. En wat, zoals Luc Tayart het zo treffend uitdrukte, haar actiethema's zijn. Op haar website omschrijft deze nobele instelling zichzelf als volgt: "De Koning Boudewijnstichting heeft als missie bij te dragen tot een betere samenleving in België, Europa en elders in de wereld. De Stichting is een agent van verandering en innovatie ten dienste van het algemeen belang en de sociale cohesie. Wij trachten onze impact te maximaliseren door de capaciteit op te bouwen van organisaties en individuen die bijdragen tot een betere samenleving. Wij bevorderen effectieve filantropie door individuen en bedrijven in België, Europa en de wereld. Onze programma's zijn langlopend en hebben betrekking op sociale rechtvaardigheid en armoede, gezondheid, erfgoed en cultuur, maatschappelijk engagement, internationaal, onderwijs en talentontwikkeling, Europa, klimaat, milieu en biodiversiteit. Dat klinkt veelomvattend. Maar de site benadrukt ook de waarden van de instelling. Die zijn voor de instelling uiteraard van het grootste belang en vallen uiteen in vier categorieën: integriteit en transparantie, pluralisme en onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en het bevorderen van solidariteit. Zoveel waarden en criteria waar Luc Tayart terecht prat op ging tijdens zijn lange jaren aan het hoofd van de Stichting.
Luc Tayart, met zijn schitterende carrière bij de FRB achter de rug, heeft een heldere blik en zegt het ronduit: "De Stichting had een nieuwe kapitein nodig met een radar die aangepast is aan de 21e eeuw". En zo liet de man die wijlen mijn vader op briljante wijze had opgevolgd, Michel Didisheim, in mei 2022 zijn plaats over aan Brieuc Van Damme. Een opvolger waarover de jonge gepensioneerde vol lof is: "Zijn kwaliteiten, zijn intelligentie, zijn gevoeligheid en zijn belangstelling voor maatschappelijke problemen hebben hun sporen nagelaten. Bovendien studeerde hij aan het Europacollege, woonde hij in Afrika en is hij perfect tweetalig, met een Luikse moeder en een Brugse vader. Hij was dus geknipt voor de job. Bovendien is hij even oud als ik toen ik begon...". Het beste moet nog komen voor de FRB!
Om meer te weten te komen over deze 'selfmade' (zoals Thomas de Bergeyck hem noemt) die zijn kwaliteiten, inzet en intelligentie in dienst stelde van de filantropie, ga naar LOBBY OP PAGINA 34.
Laten we intussen even stilstaan bij onze overleden Koning Boudewijn, die ter gelegenheid van zijn 25-jarig regeringsjubileum afzag van de schenking van het land en in plaats daarvan voorstelde de Koninklijke Stichting in zijn naam op te richten. Panache en welwillendheid... wat wil je nog meer?