Bijgewerkt op 27 oktober 2022

Je kunt druk uitoefenen zonder een activist te zijn

Door Shana Devleschoudere
Deel op Delen op Linkedin
"Een duurzaam gebouw houdt de bezettingsgraad hoog". Marc Eeckhout, Senior Strateeg bij Puilaetco

"Een duurzaam gebouw houdt de bezettingsgraad hoog". Marc Eeckhout, Senior Strateeg bij Puilaetco

Deze week sluiten we onze serie af over de banden tussen onroerend goed en iconisch erfgoed. En voor deze laatste nieuwsbrief hebben we gekozen om het met u te hebben over... duurzaamheid. Maar, om bij ons thema te blijven, duurzaamheid wordt hier besproken via de CRS...
Hoewel iedereen dit acroniem in zijn oren heeft geknoopt, is het soms wat onduidelijk. Dus wat is het precies?
SIR staat voor Sociétés Immobilières Régionales. Zonder al te veel in detail te treden over het recht dat op deze bedrijven van toepassing is, kunnen enkele sterke punten worden opgemerkt. Zij zijn beursgenoteerd en onderworpen aan strenge bepalingen, die hen met name verplichten hun schuld te beperken tot maximaal 65% van hun vastgoedportefeuille en ten minste 80% van hun winst uit te keren in de vorm van dividend.
Tegenwoordig is duurzaamheid ook onderdeel geworden van het DNA van deze bedrijven. Het is helemaal bij de tijd!
Om hierover te spreken koos LOBBY magazine Marc Eeckhout, Senior Strateeg bij Puilaetco, een private bank die onder meer voor haar klanten investeert in Belgische en Europese SIR's.
Zoals elke week is het volledige interview te vinden in LOBBY magazine (zie hieronder), maar hier zijn enkele fragmenten.
Over de evolutie van de mentaliteit inzake duurzaamheid in het CRS legt Marc Eeckhout uit: "In België kunnen we niet over het hoofd zien dat 40% van de CO2-uitstoot afkomstig is van de vastgoedsector. Dit percentage moet absoluut omlaag. Wereldwijd zien we dat er steeds meer initiatieven komen om de CO2-uitstoot te beperken, met name door het opvolgen van de aanbevelingen van het klimaatakkoord van Parijs, dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in Europa tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. CRS zullen zich stap voor stap aanpassen. Zij krijgen het advies elk jaar een duurzaamheidsverslag te publiceren. Sommige van hen compenseren hun koolstofvoetafdruk al, soms tot 100%, door het planten van bomen of de aankoop van certificaten.
En hoe reageren beleggers hierop? Het duurzaamheidscriterium is belangrijk voor investeerders en huurders van door CRS'en aangeboden vastgoed. Die willen groene gebouwen integreren om hun kosten te drukken, maar ook om hun reputatie te behouden. Een groen gebouw zal aantrekkelijker zijn voor huurders, die bereid zullen zijn een hogere huurprijs te betalen als het beschikt over voorzieningen zoals fotovoltaïsche panelen of een warmtepomp, die de energiekosten verlagen.
In de CRS-portefeuille zijn er soms gebouwen waarvan de duurzame kwaliteit niet kan worden verbeterd. Dit is het geval in Brussel, waar oude kantoorgebouwen op slechte locaties worden verkocht om er woningen of scholen van te maken.
Tenslotte mogen we niet vergeten dat onze gesprekspartner bij Puilaetco werkt. En, zoals hierboven vermeld, investeert deze particuliere bank in CRS. Dus rijst natuurlijk de vraag... Wat is de plaats van het duurzaamheidsbeleid van Puilaetco in een sector waar alles wat naar ecologie neigt meestal op de achtergrond raakt? Zoals u kunt verwachten, verkoopt Marc Eeckhout de inspanningen van het bedrijf dat hij vertegenwoordigt: "De bezettingsgraad is een zeer belangrijk criterium bij het beheer van een CRS. En een duurzaam gebouw maakt een hoge bezettingsgraad mogelijk. We gaan niet naar aandeelhoudersvergaderingen. We zijn geen activisten, maar we zetten ze onder druk. In elke vergadering met de CRS vragen wij hen welke maatregelen zij bereid zijn te nemen op het gebied van duurzaamheid.
Met deze bemoedigende woorden sluiten we onze serie over onroerend goed en iconisch erfgoed af. Klik hier om toegang te krijgen tot LOBBY 56!
Tot volgende week vrijdag met een nieuw thema. Brussel zal centraal staan. Wat we je aanraden om dit weekend met je familie te doen!