Bijgewerkt op 19 januari 2023

Mobiliteit en de mens... enorme onderwerpen!

Door Shana Devleschoudere
Deel op
Philippe Dehennin, voorzitter van FEBIAC, en Francine Messinne, vennoot van het advocatenkantoor CEW&Partners, zijn ervan overtuigd: anticiperen op de nabije toekomst is een prioriteit!

Philippe Dehennin, voorzitter van FEBIAC, en Francine Messinne, vennoot van het advocatenkantoor CEW&Partners, zijn ervan overtuigd: anticiperen op de nabije toekomst is een prioriteit!

Deze week sluiten we onze spannende serie af over de toekomst van morgen en de Next2Be collectie die het nieuwe medium is. En om met een hoge noot te eindigen, presenteren we opnieuw twee spelers met zeer verschillende beroepen, maar die nu al goed betrokken zijn bij de toekomst. Dat wil zeggen, morgen!

Francine Messinne, vennoot van het advocatenkantoor CEW&Partners

Als er één sector is die op de toekomst moet anticiperen, dan is het wel de automobielsector. En als we een beetje extrapoleren, die van de mobiliteit. Daarom moest de Belgische en Luxemburgse automobiel- en fietsfederatie (Febiac) als partner deelnemen aan het Next2Be-project.
De onmiddellijke toekomst van Febiac draait rond twee grote uitdagingen: de klimaatuitdaging en de verbetering van de mobiliteit, met de decongestie van de grote steden.
De Federatie is zich hier terdege van bewust. Philippe Dehennin, haar voorzitter, zegt het volgende: "Het zou niet eerlijk zijn te zeggen dat de afschaffing van de auto de enige horizon is voor het mobiliteitsbeleid van steden. De publieke beheerders moeten echter beseffen dat niet iedereen zich per fiets, te voet, per bus, tram of metro kan verplaatsen. Auto's zullen nog steeds hun plaats hebben in steden. Om de congestie te verlichten, zetten fabrikanten nieuwe technologieën in. Meer energie-efficiënte auto's, verbonden en binnenkort autonome voertuigen, communicatie- en datatechnologie: alles zal steeds meer met elkaar verbonden zijn, wat een enorm veld van nieuwe mogelijkheden opent. Technologie en de ontwikkelingen daarvan zullen daarom van het grootste belang zijn. Maar Febiac meent dat een collectieve inspanning essentieel is: "In ruil daarvoor moeten de steden zelf investeren in gegevens om de intelligente combinatie van de verschillende vervoerswijzen te vergemakkelijken op basis van een echte politieke wil om ze op elkaar af te stemmen. Alle politieke en technische belemmeringen voor co-modaliteit moeten worden weggenomen.
Wat de duurzaamheidscriteria betreft, legt Febiac uit: "De automobielindustrie is de sector die van alle sectoren het meest investeert in onderzoek en ontwikkeling. Elke fabrikant zet zich in voor de duurzaamheid van toeleveringsketens, milieubescherming in fabrieken, recycling van autowrakken of verantwoorde gegevensverwerking. Maar de nadruk blijft liggen op de weg naar emissievrij rijden en de aanzienlijke toename van het aandeel van geëlektrificeerde voertuigen. De fabrikanten zorgen ervoor dat het wereldwijde batterijproductienetwerk zoveel mogelijk wordt voorzien van ethische en geavanceerde technologie.
Terwijl sommigen ecologie als de grote uitdaging van morgen zien, geven anderen er de voorkeur aan vandaag in mensen te "investeren". Dit is het geval met het advocatenkantoor CEW&Partners. "Een filosofie ingegeven door de evolutie van de bedrijfswereld", benadrukt Francine Messinne, partner bij CEW, alvorens eraan toe te voegen: "Wij stellen vast dat het ritme en de druk op ondernemingen en hun managers toenemen. Consumenten en zakenpartners eisen snellere service, lagere prijzen en een antwoord op maatschappelijke en milieu-uitdagingen. Het is een uitdaging om deze verwachtingen met elkaar in overeenstemming te brengen, vooral nu kortere werktijden aan belang winnen. In een wereld waarin hele sectoren zichzelf opnieuw moeten uitvinden door de opkomst van disruptieve spelers, nieuwe regelgeving of innovatieve technologieën, moeten bedrijven anticipatie, flexibiliteit en innovatie tonen en kansen grijpen.
Daarom ziet het advocatenkantoor, gevestigd aan de Louizalaan in Brussel, zijn ontwikkeling in vier domeinen: "De directe en vertrouwensvolle relatie met onze cliënten, die voor ons centraal staat. Ons vermogen om voorop te blijven lopen bij ontwikkelingen, niet alleen juridisch maar ook technologisch (blockchain, fintechs, enz.) of maatschappelijk. Intern, op de sfeer en solidariteit die ons kenmerken en waardoor iedereen zich professioneel en persoonlijk kan ontwikkelen. En tot slot over onze betrokkenheid bij de gemeenschap: steun voor artistieke en milieuprojecten, sponsoring van vaardigheden, onderwijs aan universiteiten, enz.
Meer dan ooit kunnen ondernemers niet langer een afwachtende houding aannemen... We mogen niet wachten tot morgen om te doen wat we vandaag kunnen doen! De toekomst wordt gebouwd in het heden. Ontdek het in de Next2Be interviewcollectie, de nieuwe referentie voor wie echt gelooft dat "De toekomst nu is! Next2Be is verkrijgbaar in alle goede boekhandels.
Wacht dit weekend niet tot zondagavond om ervan te genieten. De rust van de krijger begint op vrijdag, hoe laat het ook is, als de jacht van de week maar goed was...